"Đường nước Phần Lan" là tên tự phát, thành phố Hà Nội không đặt

Biển tên “Đường nước Phần Lan“. Ảnh PV
Biển tên “Đường nước Phần Lan“. Ảnh PV
Biển tên “Đường nước Phần Lan“. Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top