Đường dẫn lên cầu Vàm Cống kẹt cứng hàng giờ vì 1 chiếc ô tô bị hỏng

Lên top