Đường dẫn lên cầu cao tốc bị nứt: Nhà thầu đổ lỗi là do người dân ngăn cản

Lên top