KON TUM:

Đường 482 tỉ đồng bị sạt lở nghiêm trọng

Tỉnh lộ 674 bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Công an Nhân dân.
Tỉnh lộ 674 bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Công an Nhân dân.
Tỉnh lộ 674 bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ảnh: Công an Nhân dân.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM