Đưa tàu cá và 52 thuyền viên bị nạn trên biển về đất liền an toàn

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tặng quà cho các thuyền viên gặp nạn.
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tặng quà cho các thuyền viên gặp nạn.
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tặng quà cho các thuyền viên gặp nạn.
Lên top