31 nhân sự Tổng thầu Trung Quốc sang Việt Nam hết thời hạn cách ly:

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông bao giờ chạy thương mại?

Đoàn tàu của Dự án Cát Linh - Hà Đông đang nằm ga chờ ngày khai thác thương mại. Ảnh: Đ.Tiến
Đoàn tàu của Dự án Cát Linh - Hà Đông đang nằm ga chờ ngày khai thác thương mại. Ảnh: Đ.Tiến
Đoàn tàu của Dự án Cát Linh - Hà Đông đang nằm ga chờ ngày khai thác thương mại. Ảnh: Đ.Tiến
Lên top