Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Phải phù hợp với phát triển ngành công nghiệp đường sắt

Ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ga Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top