Dự án đường đua xe đạp ở Hòa Bình chậm tiến độ vì thiếu vốn

Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình tỉnh Hòa Bình chậm tiến độ. Ảnh: Trần Trọng.
Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình tỉnh Hòa Bình chậm tiến độ. Ảnh: Trần Trọng.
Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường đua xe đạp địa hình tỉnh Hòa Bình chậm tiến độ. Ảnh: Trần Trọng.
Lên top