Doanh nghiệp vận tải lao đao, chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19

Sở Giao thông cho phép doanh nghiệp vận tải chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19. Ảnh: P.Đ
Sở Giao thông cho phép doanh nghiệp vận tải chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19. Ảnh: P.Đ
Sở Giao thông cho phép doanh nghiệp vận tải chủ động cắt giảm chuyến do dịch COVID-19. Ảnh: P.Đ
Lên top