Điện Biên nối lại vận tải hành khách đi Hà Nội và 3 tỉnh Tây Bắc

Điện Biên đã phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách hơn 6 tháng nay. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên đã phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách hơn 6 tháng nay. Ảnh: Văn Thành Chương
Điện Biên đã phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách hơn 6 tháng nay. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top