Điểm dừng đỗ xe buýt không có nhà chờ, hành khách nhễ nhại dưới nắng gắt

Hành khách chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt. Ảnh PV
Hành khách chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt. Ảnh PV
Hành khách chờ xe buýt dưới cái nắng gay gắt. Ảnh PV
Lên top