Dịch vụ thu phí tự động qua BOT bị tố "âm thầm" trừ tiền khách hàng

Trạm thu phí BOT tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm thu phí BOT tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trạm thu phí BOT tại Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top