Đến lúc cần thanh tra chất lượng các đường cao tốc

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà sau khi đưa vào sử dụng. Ảnh chụp đầu tháng 10.2018. Ảnh: SƠN TÙNG
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà sau khi đưa vào sử dụng. Ảnh chụp đầu tháng 10.2018. Ảnh: SƠN TÙNG
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện ổ gà sau khi đưa vào sử dụng. Ảnh chụp đầu tháng 10.2018. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top