Đề xuất xã hội hoá đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phát triển du lịch

Đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phát triển du lịch. Ảnh minh hoạ
Đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phát triển du lịch. Ảnh minh hoạ
Đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa phát triển du lịch. Ảnh minh hoạ
Lên top