Đề xuất đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Đường Hòa Bình - Hòa Lạc. Ảnh: L.C
Đường Hòa Bình - Hòa Lạc. Ảnh: L.C
Đường Hòa Bình - Hòa Lạc. Ảnh: L.C
Lên top