Đề xuất cắt giảm 900 lượt xe buýt/ngày ở Hà Nội

Đề xuất giảm 900 xe buýt/ngày. Ảnh: C.T
Đề xuất giảm 900 xe buýt/ngày. Ảnh: C.T
Đề xuất giảm 900 xe buýt/ngày. Ảnh: C.T
Lên top