Đề xuất bán xe qua tỉnh khác phải nộp lại đăng ký, biển số xe

Đề xuất nộp lại đăng ký, biển số nhằm quản lý phương tiện tốt hơn. Ảnh: VOV.
Đề xuất nộp lại đăng ký, biển số nhằm quản lý phương tiện tốt hơn. Ảnh: VOV.
Đề xuất nộp lại đăng ký, biển số nhằm quản lý phương tiện tốt hơn. Ảnh: VOV.
Lên top