Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình

Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình. Ảnh: GT
Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình. Ảnh: GT
Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình. Ảnh: GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top