Đề nghị khắc phục gối cao su dầm cầu metro số 1 bị dịch chuyển

Lên top