Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Tổ tự quản ATGT xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái hướng dẫn học sinh qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
Tổ tự quản ATGT xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái hướng dẫn học sinh qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
Tổ tự quản ATGT xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái hướng dẫn học sinh qua điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top