Đầu 2020 sẽ có tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Đà Nẵng

Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề này có điểm đầu, điểm cuối là Bến xe phía Nam TP. Huế, Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng.
Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề này có điểm đầu, điểm cuối là Bến xe phía Nam TP. Huế, Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng.
Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề này có điểm đầu, điểm cuối là Bến xe phía Nam TP. Huế, Bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng.
Lên top