Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1

Các loại gạch trên vỉa hè cũ sẽ được thay thế bằng loại đá mới. Ảnh PV.
Các loại gạch trên vỉa hè cũ sẽ được thay thế bằng loại đá mới. Ảnh PV.
Các loại gạch trên vỉa hè cũ sẽ được thay thế bằng loại đá mới. Ảnh PV.
Lên top