Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX: Tăng lên 600 câu hỏi, lắp thêm camera giám sát

Dự thảo Thông tư 12, câu hỏi lý thuyết đào tạo lái xe sẽ tăng lên 600 câu.
Dự thảo Thông tư 12, câu hỏi lý thuyết đào tạo lái xe sẽ tăng lên 600 câu.
Dự thảo Thông tư 12, câu hỏi lý thuyết đào tạo lái xe sẽ tăng lên 600 câu.
Lên top