Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dân vác đá đặt giữa đường chặn xe trốn trạm thu phí BOT

Xe kẹt cứng cả bên trong đường liên xã_Ảnh: H.A.C
Xe kẹt cứng cả bên trong đường liên xã_Ảnh: H.A.C