Đâm vào dải phân cách, xe container “bay” 2 bánh trước

Lên top