Dải phân cách chống lật xe đầu tiên ở Sài Gòn có gì đặc biệt?

Hộ lan bánh xoay lắp trên đường Mai Chí Thọ (quận 2).  Ảnh: Minh Quân
Hộ lan bánh xoay lắp trên đường Mai Chí Thọ (quận 2). Ảnh: Minh Quân
Hộ lan bánh xoay lắp trên đường Mai Chí Thọ (quận 2). Ảnh: Minh Quân
Lên top