Đà Nẵng xử phạt 23 trường hợp uống rượu bia khi lái xe

Đà Nẵng xử phạt 23 trường hợp uống rượu bia khi lái xe trong ngày đầu thực hiện nghị định mới
Đà Nẵng xử phạt 23 trường hợp uống rượu bia khi lái xe trong ngày đầu thực hiện nghị định mới
Đà Nẵng xử phạt 23 trường hợp uống rượu bia khi lái xe trong ngày đầu thực hiện nghị định mới
Lên top