Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021

Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tăng giá vé xe buýt từ ngày 1.1.2021. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top