Đà Nẵng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước Tết Tân Sửu

Đà Nẵng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước Tết Tân Sửu. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước Tết Tân Sửu. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước Tết Tân Sửu. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top