Đà Nẵng: Lật xe chở trái cây gây tắc giao thông trên cầu Trần Thị Lý

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.