Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19

Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh học: TT
Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh học: TT
Đà Nẵng dừng đào tạo, sát hạch lái xe để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh học: TT
Lên top