Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 đến 50%. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 đến 50%. Ảnh: Thuỳ
Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 đến 50%. Ảnh: Thuỳ
Lên top