Đà Nẵng cho phép xe buýt hoạt động lại từ 1.5

Đà Nẵng cho phép xe buýt hoạt động lại từ 1.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cho phép xe buýt hoạt động lại từ 1.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng cho phép xe buýt hoạt động lại từ 1.5. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top