Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021

Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021. Ảnh: NTL
Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021. Ảnh: NTL
Đà Nẵng áp dụng mức thu phí đỗ ô tô lòng đường mới từ năm 2021. Ảnh: NTL
Lên top