Đã loại hẳn việc khắc phục thủ công trên toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tại Km 26+600, các đơn vị thi công tiến hành cắt đoạn hư hỏng với độ sâu 8cm.
Tại Km 26+600, các đơn vị thi công tiến hành cắt đoạn hư hỏng với độ sâu 8cm.
Tại Km 26+600, các đơn vị thi công tiến hành cắt đoạn hư hỏng với độ sâu 8cm.
Lên top