CSGT TPHCM tiếp nhận đăng ký xe cả 2 ngày cuối tuần

CSGT TPHCM làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PC08
CSGT TPHCM làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PC08
CSGT TPHCM làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PC08
Lên top