CSGT TPHCM tăng cường xử lý xe thô sơ, cũ nát và môtô tự chế

CSGT TPHCM tăng cường lực lượng xử lý xe thô sơ. Ảnh: PC08
CSGT TPHCM tăng cường lực lượng xử lý xe thô sơ. Ảnh: PC08
CSGT TPHCM tăng cường lực lượng xử lý xe thô sơ. Ảnh: PC08
Lên top