CSGT TPHCM làm nhiệm vụ gì tại 12 chốt kiểm dịch y tế?

Chốt kiểm dịch y tế với sự tham gia của lực lượng CSGT vào tháng 4.2020. Ảnh: Anh Nhàn
Chốt kiểm dịch y tế với sự tham gia của lực lượng CSGT vào tháng 4.2020. Ảnh: Anh Nhàn
Chốt kiểm dịch y tế với sự tham gia của lực lượng CSGT vào tháng 4.2020. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top