CSGT TPHCM dừng phương tiện để kiểm tra: Nhiều người dân bất ngờ

Nhiều người bất ngờ bị dừng xe kiểm tra. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người bất ngờ bị dừng xe kiểm tra. Ảnh: Huân Cao
Nhiều người bất ngờ bị dừng xe kiểm tra. Ảnh: Huân Cao
Lên top