CSGT hướng dẫn giao thông trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại. Ảnh: Phạm Đông
Lên top