Container tránh đoàn người "đi bão", tông sập nhà dân

Lên top