Khởi công Cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế:

Công trình kiểu mẫu, không được làm sai, quản lý sai

Lễ khởi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ảnh: H.N
Lễ khởi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ảnh: H.N
Lễ khởi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ảnh: H.N
Lên top