Công trình Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Công nhân làm không nghỉ Tết

Trên công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Trên công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Trên công trình Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Lên top