Công an TPHCM hướng dẫn cách khai báo y tế mới để qua chốt kiểm soát

Hệ thống phần mềm Quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hệ thống phần mềm Quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hệ thống phần mềm Quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng dữ liệu dân cư. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top