Con đường mở ra khát vọng thịnh vượng cho miền Tây Nghệ An

Dọc tuyến QL16 đi qua Nghệ An hình thành nhiều điểm bán lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán và trao đổi hàng hoá. Ảnh: Hồng Sơn
Dọc tuyến QL16 đi qua Nghệ An hình thành nhiều điểm bán lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán và trao đổi hàng hoá. Ảnh: Hồng Sơn
Dọc tuyến QL16 đi qua Nghệ An hình thành nhiều điểm bán lẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán và trao đổi hàng hoá. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top