Có bắt buộc phải đổi Giấy phép lái xe sang thẻ nhựa?

Đổi Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích trước ngày 31.12.2020. Ảnh: PV
Đổi Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích trước ngày 31.12.2020. Ảnh: PV
Đổi Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET được khuyến khích trước ngày 31.12.2020. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top