Cienco4 khắc phục hiện tượng hằn lún trên tuyến đường hơn 2.400 tỉ

Chủ đầu tư huy động nhân công khắc phục các điểm hằn lún.
Chủ đầu tư huy động nhân công khắc phục các điểm hằn lún.
Chủ đầu tư huy động nhân công khắc phục các điểm hằn lún.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top