Chuyên gia giao thông: "Nói BRT quá tải trong giờ cao điểm là quá ảo"

Chuyên gia giao thông không đồng tình với báo cáo của Sở GTVT Hà Nội khi nói rằng, BRT quá tải trong giờ cao điểm.
Chuyên gia giao thông không đồng tình với báo cáo của Sở GTVT Hà Nội khi nói rằng, BRT quá tải trong giờ cao điểm.
Chuyên gia giao thông không đồng tình với báo cáo của Sở GTVT Hà Nội khi nói rằng, BRT quá tải trong giờ cao điểm.
Lên top