Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh: Buýt nhanh BRT vắng khách sau phát biểu "quá tải vào giờ cao điểm"

Giờ cao điểm, BRT Hà Nội không đến mức... quá tải.
Giờ cao điểm, BRT Hà Nội không đến mức... quá tải.