Chuẩn bị đủ phương tiện cho khả năng hành khách có thể tăng trở lại

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ và biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ và biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ và biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông
Lên top